Dagelijks bestuur


Het dagelijks bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken bij het waterschap. Het bestaat uit leden die uit het algemeen bestuur gekozen zijn. Het DB vergadert wekelijks; de ene week besluitvormend, de andere week thematisch. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Patrick van der Broeck

PatrickvdBroeck (Vierkant)

Erik Keulers

Erik Keulers

Rein Dupont

Rein Dupont

Remy Sleijpen

Remy Sleijpen

Joke Kersten

Joke Kersten

Har Frenken

Har Frenken

Michel Bouts

michel bouts 8894 (Vierkant)

Josette Van Wersch

Josette van Wersch

Adviescommissies

Het dagelijks bestuur wordt geadviseerd door twee adviescommissies:

  • Commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie
  • Commissie Watersysteem, Zuiveren en Waterketen