Dagelijks bestuur


Het dagelijks bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken bij het waterschap. Het bestaat uit leden die uit het algemeen bestuur gekozen zijn. Het DB vergadert wekelijks; de ene week besluitvormend, de andere week thematisch. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Patrick van der Broeck

vdBroeck

Erik Keulers

Keulers

Har Frenken

Frencken

Arnold Jansen

Janssen

Remy Sleijpen

remy sleijpen 4623-klein-vierkant2

Jos Teeuwen

Teeuwen

Josette Van Wersch

Wersch

Adviescommissies

Het dagelijks bestuur wordt geadviseerd door twee adviescommissies:

  • Commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie
  • Commissie Watersysteem, Zuiveren en Waterketen