Commissies


Waterschap Limburg heeft twee bestuurscommissies die het dagelijks bestuur adviseren.

Commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie
(commissie WBO)

Fractie Waterbelang

Mevrouw Nusteling
Mevrouw Wijnen-Kivit
De heer Beckers
De heer Breugelmans
De heer Stelder
De heer Stribos

Fractie Water Natuurlijk

Mevrouw Aelen
De heer Van Beusekom

Fractie VVD

De heer Huver

Fractie 50PLUS

De heer Arntz

Fractie Overig Ongebouwd

Mevrouw Vanderheijden-Knops
De heer Lemlijn

Fractie Natuurterreinen

De heer Jansen

Fractie Bedrijven

De heer Wagemans


Commissie Watersysteem, Zuiveren en Waterketen
(commissie WZW)

Fractie Waterbelang

De heer Bongers
De heer Hanbeukers
De heer Van Iersel
De heer Jonker
De heer Pustjens
De heer Quaedvlieg

Fractie Water Natuurlijk

De heer Roelofs

Fractie VVD

De heer Huver

Fractie 50PLUS

De heer Arntz

Fractie Overig Ongebouwd

Mevrouw Vanderheijden-Knops
De heer Lemmen

Fractie Natuurterreinen

Mevrouw Dielissen

Fractie Bedrijven

De heer Heldens