Commissies


Waterschap Limburg heeft twee bestuurscommissies die het dagelijks bestuur adviseren.

Commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie
(commissie WBO)

Fractie Waterbelang

• Mevrouw Nusteling
• Mevrouw Wijnen-Kivit
• De heer Beckers
• De heer Breugelmans
• De heer Stelder
• De heer Stribos

Fractie Water Natuurlijk

• Mevrouw Aelen
• De heer Van Beusekom

Fractie VVD

• De heer Huver

Fractie 50PLUS

• De heer Arntz

Fractie Overig Ongebouwd

• Mevrouw Vanderheijden-Knops
• De heer Lemlijn

Fractie Natuurterreinen

• De heer Jansen

Fractie Bedrijven

• De heer Wagemans


Commissie Watersysteem, Zuiveren en Waterketen
(commissie WZW)

Fractie Waterbelang

• De heer Bongers
• De heer Hanbeukers
• De heer Van Iersel
• De heer Jonker
• De heer Pustjens
• De heer Quaedvlieg

Fractie Water Natuurlijk

• De heer Roelofs

Fractie VVD

• De heer Huver

Fractie 50PLUS

• De heer Arntz

Fractie Overig Ongebouwd

• Mevrouw Vanderheijden-Knops
• De heer Lemmen

Fractie Natuurterreinen

• Mevrouw Dielissen

Fractie Bedrijven

• De heer Heldens