Josette Van Wersch (J.S.E.)


Lid Dagelijks bestuur

Portefeuille Zuiveren / waterketen

  • Zuiveren
  • Gemeentelijke samenwerking
  • Stedelijk waterbeheer
  • Water in Balans (stedelijk gebied)

Woonplaats: Mechelen (Gulpen-Wittem)

Fractie:

Ingezetenen / Waterbelang

Andere functies:

bezoldigd

  • Lid Raad van Toezicht Stichting Landgoed Slot Schaesberg

onbezoldigd

  • Lid Zonta Mergelland