Har Frenken (H.E.G.)


Lid dagelijks bestuur

Woonplaats: Neer

Portefeuille Areaalbeheer / omgevingswet

 • Beheer & onderhoud (asset en areaalbeheer)
 • Data & monitoring/data op orde
 • Peilbeheer
 • Omgevingswet*
 • Renovatie en herstelprogramma
 • Projecten & Inkoop (watersysteem en waterketen)*
 • Innovatie
 • Unie Commissie Watersystemen (CWS)
 • Unie Commisie Muskus- en Beverratten (CMB)
 • BO Open Teelt
 • Bestuurlijke Commissie Waterakkoord MLNBK (WATAK)

Fractie:

Geborgd / Ongebouwd

Andere functies:

bezoldigd

 • Directeur/eigenaar Terra Nara, Neer

onbezoldigd

 • Voorzitter Stichting Kwiebus en Kaatje, Neer
 • Vicevoorzitter Drumband Schutterij St. Sebastianus, Neer