Algemeen bestuur


Het algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan van Waterschap Limburg. Het neemt strategische en financiële beleidsbesluiten. De voorzitter (dijkgraaf) zit het algemeen bestuur voor. De 30 leden vertegenwoordigen verschillende belanghebbenden in ons werkgebied, zoals inwoners, bedrijven, belangenorganisaties en medeoverheden.

Van het algemeen bestuur zijn 21 leden rechtstreeks gekozen via de waterschapsverkiezingen. Daarnaast zijn vier leden benoemd door de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), drie door de Kamer van Koophandel en twee door het Bosschap.

Fractie Waterbelang (15)

Marc Breugelmans

Marc Breugelmans

Fred Bongers

Fred Bongers 8901 (Vierkant)

Rein Dupont

Rein Dupont

John Hanbeukers

John Hanbeukers

Ad van Iersel

Ad van Iersel

Nol Beckers

Nol Beckers

Sjef Jonker

Sjef Jonker

Margon Nusteling

Margon Nusteling

Roy Pustjens

Roy Pustjens

Huub Quaedvlieg

Huub Quaedvlieg

Remy Sleijpen

Remy Sleijpen

Henk Stribos

Henk Stribos

Josette Van Wersch

Josette van Wersch

Ursula Wijnen-Kivit

ursula

Fractie Water Natuurlijk (4)

Jacqueline Aelen

Jacqueline Aelen

Ruben van Beusekom

Ruben va Beusekom a (Vierkant)

Sjraar Roelofs

Sjraar Roelofs

Joke Kersten

Joke Kersten

Fractie VVD (1)

Maicle Huver

maicle huver 8872 (Vierkant)

Fractie 50Plus (1)

Jacques Arntz

Jacques Arntz

Fractie Overig Ongebouwd (4)

Har Frenken

Har Frenken

Gaston Lemlijn

Gaston Lemlijn

Elian Vanderheijden-Knops

Elian Vanderheijden-Knops

Hay Lemmen

HayLemmen (Vierkant)

Fractie Natuurterreinen (2)

Ria Dielissen

Ria Dielissen

Arnold Jansen

Arnold Jansen

Fractie Bedrijven (3)

Michel Bouts

michel bouts 8894 (Vierkant)

Lei Heldens

Lei Heldens

Ger Wagemans

Ger Wagemans