Herinrichting Tielebeek bovenloop


Tielebeek

Inleiding

De bovenloop van de Tielebeek van de oude Rijksweg N271 tot de Diepen voldeed niet aan de functie van Natuurbeek en de doelen vanuit de KRW (Kaderrichtlijn Water). Bovendien voldeed ook de overstort van het gemeentelijk rioolstelsel op de bovenloop van de Tielebeek niet aan de KRW doelstelling. Waterschap Limburg en de gemeente Gennep hebben de doelrealisatie gezamenlijk opgepakt.

Video

Projectdoel

  • De doelstelling voor de Tielebeek was het bereiken van een robuust en veerkrachtig watersysteem, dat invulling geeft aan de natuurstatus van deze beek. Door het realiseren van een robuust en veerkrachtig beeksysteem zijn de doelen ten aanzien van de verduurzaming en het klimaatbestendig maken van het watersysteem bediend.
  • De aanwezige overstort van het gemeentelijk rioolsysteem op de bovenloop van de Tielebeek voldoet aan de KRW doelstelling. De overstort wordt gesaneerd respectievelijk de overstortfrequentie wordt teruggebracht.

Wat hebben we gedaan ?

  • De kans op lokale wateroverlast in het Verloren Land werd beperkt;
  • Op het traject oude Rijksweg – Verloren land is invulling gegeven aan de functie Natuurbeek en doelstellingen vanuit de KRW;
  • De Tielebeek vormt een doorgaande ecologische verbinding tussen Maas en natuurgebied Koningsven-De Diepen;
  • Aanleg van en regenwaterbuffer nabij “Het verloren land” en aanleg van een kwaliteitsbuffer langs de N271, waar tijdens hevige regenval het water tijdelijk wordt opgevangen.

Planning

Dit project is begin 2022 afgerond.

Betrokkenen bij project

- Gemeente Gennep
- Provincie  Limburg
- Omwonenden en  belanghebbenden
- Het project komt tot stand in samenwerking met Rijkswaterstaat

Logo Rijkswaterstaat
Het project wordt mede gefinancierd door de Provincie Limburg vanuit het partnercontract 2016-2021 en met steun uit het ELFPO, “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.

Logo PL
LOGO-EU-(ELFPO)

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.

Heeft u vragen over het project Herinrichting Tielebeek bovenloop ? Neem dan contact op met projectmanager Jan Jacobs via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.

Klik op onderstaande hyperlink naar de Europese Commissie met meer info over het ELFPO.
 http://ec.europa.eu/commission/index_en