Dijkversterking Mook


DJI_0336k

Onze Maas. Onze veiligheid. Waterschap Limburg werkt onder dit motto aan sterke dijken in heel Limburg. Met het oog op de toekomst bouwen we zo in Limburg samen aan een goede hoogwaterbescherming.

Waaraan hebben we gewerkt?

Voor de dijkversterking in Mook is een in de bodem gevormde (CSM-)wand aangebracht ter versterking van de dijk. Op deze CSM-wand is de nieuwe betonnen keermuur gebouwd die boven de grond opnieuw gemetseld is. Er is een groene kering ten noorden van De Hove gekomen. Meer weten? Kijk dan eens naar alle facts van deze dijkversterking (onder downloads).

Wie heeft er aan Dijkversterking Mook gewerkt?

Aannemerscombinatie Vissers Ploegmakers/FPH Ploegmakers/Wetering (Dijkencombi) realiseerde in opdracht van Waterschap Limburg deze dijkversterking.

Stand van zaken

Het dijkversterkingsproject Mook is officieel op 3 juli 2019 opgeleverd. Zie ook dit bericht. Het voldoet weer aan de landelijke eisen voor hoogwaterveiligheid en het gevaar voor overstroming is nu beperkt tot eens in de 250 jaar. Waterschap Limburg beheert de dijken en verzorgt het onderhoud er van.

De gemeente Mook en Middelaar stond aan de lat voor de uitvoering van de herinrichting van het Raadhuisplein en enkele ruimtelijke kwaliteitsplannen. Voor de laatste stand van zaken over de herinrichting kunt u kijken op de website van de gemeente www.mookenmiddelaar.nl

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via dijkversterking@waterschaplimburg.nl. Of volg ons via Twitter, Facebook, LinkedIn of Instagram. Heeft u vragen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Guido Toirkens via 088 – 88 90 100 of stuur een e-mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Projecten in uw gemeente

Verhalen achter de dijk:

Huub en Lisette Salemink 3k

De dijkversterking in Mook heeft veel gevolgen voor Huub en Lisette Salemink, die direct aan de Maas wonen. “We waren het niet altijd eens met het waterschap, maar de relatie is goed gebleven.”

Dijkversterking in Limburg