Informatieavonden waterbeschikbaarheid 2020


Op donderdag 28 november en op maandag 2 december organiseert Waterschap Limburg twee bijeenkomsten voor de land- en tuinbouw over het thema droogte in relatie tot waterbeschikbaarheid.

Door de klimaatverandering hebben we snikhete zomers, periodes van hevige regenval en tegelijkertijd lange periodes van droogte. Voor het derde jaar op rij kennen we lange droge periodes, waardoor het grondwaterpeil in Limburg, maar ook in de rest van Nederland op de zandgronden, ernstig is gezakt.

Waterschap Limburg kijkt op deze informatiebijeenkomst naar de stand van zaken nu en kijkt uiteraard vooruit naar de maatregelen die Waterschap Limburg gaat nemen.

Ook de LLTB neemt deel aan het programma van deze avonden. Zo is LLTB-bestuurder Peter Van Dijck deze avond aanwezig om te praten over het thema droogte en droogtemaatregelen vanuit de land- en tuinbouw.

  • 19.00 uur ontvangst met koffie
  • 19.30 uur opening Har Frenken (bestuurder Waterschap Limburg)
  • 19.40 uur Stand van zaken droogte Nederland en Limburg (zuid, midden en noord)
  • 20.00 uur Wat doet Waterschap Limburg tijdens droogte: maatregelen droogte interventieteam
  • 20.20 uur Pauze
  • 20.45 uur Wat doet LLTB tijdens droogte en wat kunnen we als land- en tuinbouwsector en Waterschap Limburg samen met o.a. Peter Van Dijck (bestuurder LLTB)
  • 21.05 uur Waterbeschikbaarheid 2020: beleid en projecten Waterschap Limburg in relatie tot investeringen 2020 en verder.

In verband met het aantal beschikbare plaatsen vragen we om u vooraf aan te melden voor deze bijeenkomsten.

!  * verplichte invulvelden
Uw gegevens
Ja, ik kom naar de informatiebijeenkomst waterbeschikbaarheid van Waterschap Limburg op: *

Dit formulier vraagt u om uw naam en email adres zodat wij met u kunnen communiceren als er zich wijzigingen voordoen. Uw gegevens worden door ons nooit aan derden verstrekt.