Wild van Bevers


BeverWildvanBevers

In deze digitale les van Waterschap Limburg en het magazine Wild van Freek leren kinderen van groep 3 tot en met groep 6 hoe we in Limburg droge voeten houden. Het eerste deel van deze les bestaat uit een leuke quiz waarin onderzocht wordt wat de kinderen al weten over de bever en leren zij op een speelse manier meer over de leefgewoonte van dit dier. Je leert hoe dit bijzondere knaagdier dammen bouwt en gaat vervolgens zelf ook aan de slag met het bouwen van een dam. Op die manier ontdek je hoe je de loop van het water kunt beïnvloeden. Belangrijk werk dat het waterschap voor alle Limburgers doet.

De leerlingen gaan op een speelse en praktische manier aan de slag. De digiles kan gegeven worden door een echte waterschapper of door de leerkracht zelf.

Werken als een bever

In het tweede deel van de les gaan leerlingen in groepjes aan de slag. De leerlingen gaan onderzoeken hoe zij zelf het beste een dam kunnen bouwen. Bij het bouwen van de dammen gebruiken de leerlingen verschillende materialen zoals: hout, klei, legoblokjes, stenen en grind. Het resultaat wordt aan het einde van het onderzoek klassikaal beoordeeld, door de proef op de som te nemen door deze dammen onder water te zetten. Het doel van het maken van deze dammen is kinderen stimuleren om door te denken. Zou je bijvoorbeeld ook een combinatie kunnen maken van deze materialen, bijvoorbeeld zand en steentjes of klei en takjes?

Waterschap editie Wild van Freek

Elke leerling ontvangt na afloop van de les een gratis mini-magazine van Wild van Freek mee naar huis, speciaal gemaakt voor Waterschap Limburg. In deze exclusieve special leren de kinderen meer over de dieren in en rondom de Limburgse beken en rivieren. Ook leren de kinderen hoe ze om moeten gaan met hoogwater en vertellen waterschappers over waarom zij hun werk doen.

WVF_minispecial_waterschap Limburg- cover

Aanvragen digiles

Voor meer informatie bekijk de lerarenbrief van Wild van Bevers aan de rechterkant van deze pagina. Hierin staat extra informatie over de inhoud van deze digiles, inclusief de bijbehorende kerndoelen (39,40,42,48). Er zijn geen kosten verbonden met het aanvragen van de digiles of het leveren van de mini-magazines.

Kerndoelen: Oriëntatie op jezelf en de wereld

Kerndoel 39: De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

Kerndoel 40: De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.

Kerndoel 42: De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.

Kerndoel 48: Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning vandoor water bedreigde gebieden mogelijk te maken.

Wilt u de digiles aanvragen of heeft u nog vragen? Stuur dan gerust een mailtje naar communicatie@waterschaplimburg.nl


Lesmateriaal Wild van Bevers