Water op het Schoolplein (WOHS)


Meer dan de helft van Nederland kan overstromen als de dijken of duinen doorbreken. Daarnaast kunnen hoosbuien of langdurige regen leiden tot lokale wateroverlast. De lesmethode “Water op het schoolplein” maakt leerlingen bewust van overstromingsrisico’s en wateroverlast in hun eigen omgeving. Speciaal voor Limburg is samen met Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) deze lesmodule ontwikkeld.

Meer informatie staat op: Wateroverlast en overstromingen Limburg