Wat valt er te kiezen?


Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor het algemeen bestuur van het waterschap. Deze zijn tegelijkertijd met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Aantal zetels

Het algemeen bestuur bestaat uit 30 leden. Zesentwintig zetels worden door de verkiezingen ingevuld en 4 leden (geborgde zetels) worden benoemd.

Op 17 december 2022 trad de wet in werking die voor de geborgde zetels bepaalt dat:

  • de categorie bedrijven geen zetels meer krijgt in het algemeen bestuur  (in 2019 kregen zij 3 zetels);
  • de categorie ongebouwd 2 zetels krijgt  (in 2019 kregen zij 4 zetels);
  • de categorie Natuurterreinen twee zetels krijgt (ook in 2019 kregen zij 2 zetels).

Gevolg van deze wet is dat voor de waterschapsverkiezingen 2023 zesentwintig zetels door de verkiezingen worden ingevuld (in 2019 waren dit 21 zetels).

De benoemingen van de geborgde zetels vinden plaats door resp. LLTB en de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE).

De wet bepaalt verder dat:

  • de omvang van het algemeen bestuur gelijk blijft totdat de provincies de reglementen hebben aangepast en
  • de verplichte geborgde zetel in het dagelijks bestuur vervalt.