Informatie voor partijen


Hier kunt u alle informatie vinden voor politieke partijen.

Registratie partijen

Partijen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid (de statuten van de vereniging zijn vastgelegd in een notariële akte) of een stichting, kunnen een naam ('aanduiding') bij het centraal stembureau voor de verkiezing van het algemeen bestuur laten registreren. (Registratie is overigens niet verplicht. Zie hiervoor onder het kopje ‘blanco lijst’)

Als bewijs hiervan moet bij het verzoek om registratie worden overlegd:

  • het registratieverzoek (model G 1-1);
  • een afschrift van de statuten (vastgelegd in een notariële akte);
  • een bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • een bewijs van betaling van de waarborgsom van € 225,00 (zie voor meer informatie onder het
    kopje ‘waarborgsom’);
  • een verklaring van de politieke partij waarin haar gemachtigde en plaatsvervangende gemachtigde is aangewezen, bevoegd tot het inleveren van een kandidatenlijst.

Een registratieverzoek wordt door het centraal stembureau beoordeeld op de criteria genoemd in artikel G 2a van de Kieswet.

Te overleggen stukken bij de kandidaatstelling

Voor groeperingen die géén zitting hebben in het algemeen bestuur geldt bovendien: