Wat valt er te kiezen?


Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor het algemeen bestuur van het waterschap. Deze zijn tegelijkertijd met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Iedereen van 18 jaar en ouder, wonend in het beheergebied van dit waterschap, kan stemmen. Door te stemmen, bepaalt u wie er straks namens de inwoners in het bestuur van Waterschap Limburg zitten. Het nieuwe bestuur wordt gekozen voor een periode van vier jaar.

Aantal zetels

Het algemeen bestuur bestaat uit 30 leden.  Een en twintig zetels worden door verkiezingen ingevuld. Naast deze 21 zetels voor de inwoners, worden negen leden benoemd afkomstig van vertegenwoordigers van bedrijven, agrariërs en natuurterreinen. Voor deze leden vinden geen verkiezingen plaats. Deze benoemingen vinden plaats door respectievelijk de Kamer van Koophandel (3 zetels), LLTB (4 zetels) en de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE) (2 zetel).