Patrick van der Broeck


Naam: drs. ing. P.F.C.W. (Patrick) van der Broeck

E-mail: p.vanderbroeck@waterschaplimburg.nl

Telefoon: 06 516 036 57

Dijkgraaf/voorzitter


Portefeuilles

 • Mens & Organisatie

 • Strategie & communicatie

 • Crisisbeheersing

 • Handhaving

 • Klantcontact

 • Internationalisering

 • Voorzitter AB

 • Algehele coördinatie

 • Commissievoorzitter Waterkeringen, Bestuur en Organisatie (WBO)

 • DB Waterschapsbedrijf Limburg

 • Commissaris Verdygo

Andere functies

onbezoldigd

 • Lid van de Raad van Advies van museum De Locht in Melderslo
 • Lid van de Advisory Board Van Hall Larenstein
 • Voorzitter Odapark (culturele instelling)
 • Bestuurslid Stichting tot bevordering van de kunst in Noord-Limburg