Erik Keulers


Naam: ir. E.J.M. (Erik) Keulers, MMO

E-mail: e.keulers@waterschaplimburg.nl

Telefoon: 06 – 39296705

Secretaris-directeur

De secretaris directeur is hoofd van de ambtelijke organisatie en secretaris van het Dagelijks Bestuur en  het Algemeen Bestuur. Hij woont alle vergaderingen van het AB en DB bij en ondertekent samen met de dijkgraaf alle besluiten.