Thieu Bongers


Naam: ing. M.A.J. (Thieu) Bongers

E-mail: t.bongers@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Kelpen-Oler

Burgercommissielid

Fractie:

Ingezetenen / Waterbelang Limburg

Andere functies:

bezoldigd

  • Burgerraadslid Commissie Fysiek voor het CDA Gemeente Leudal, Heythuysen
  • Eigenaar / directeur / vennoot Mts. M.A.J. en C.A.E.M. Bongers-Teeuwen, Kelpen-Oler

Thieu Bongers

Bongers_1200px