Petra Beeren-Adriaans


Naam: P.T.G.J.  (Petra) Beeren-Adriaans

E-mail: p.beeren@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Roermond

Burgercommissielid

Fractie:

Ingezetenen / Lokaal Limburg

Andere functies:

bezoldigd

  • Commissielid Ruimte Stadspartij Roermond, Roermond

onbezoldigd

  • Vrijwilliger Literatuurles Maximina, Roermond
  • Vrijwilliger Nederlandse spreek-, schrijf- en leesles Wel.kom Roermond, Roermond
  • Lid Cliëntenraad Rubicon Jeugdzorg Rubicon Jeugdzorg, Horn
  • Lid Ouderpanel ML Gedetacheerd door Cliëntenraad Rubicon Jeugdzorg, Weert

Petra Beeren-Adriaans

Beeren-Adriaans_1200px