Henk Stribos


Woonplaats: Weert

Burgercommissielid

Fractie:

Ingezetenen / Waterbelang Limburg

Andere functies:

onbezoldigd

  • Penningmeester Stichting Financieel Beheer CDA Afdeling Weert, Weert
  • Fractiesecretaris Fractie CDA gemeenteraad, Weert
  • Leidinggevende (in vergunning) TC Boshoven, Weert
  • Voorzitter Groot St. Martinuskoor, Weert
  • Fractiesecretaris Waterbelang Waterschap Limburg, Roermond

Henk Stribos

Stribos