Frédérique Verheij-Péters


Naam: F.P.J. (Frédérique) Verheij-Péters

E-mail: f.verheij@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Maastricht

Burgercommissielid

Fractie:

Geborgd / Natuurterreinen

Andere functies:

Onbezoldigd

  • Lid van de commissie Pacht van de Federatie Particulier Grondbezit, Ede

Verheij-Peters_1200px