Frank Janssen


Naam: F.M.J. (Frank) Janssen

E-mail: f.m.janssen@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Stein

Burgercommissielid

Fractie:

Ingezetenen / Waterbelang Limburg

Andere functies:

bezoldigd

  • Burgerraadslid Gemeente Stein, Stein
  • Aspirant Reserve Officier Koninklijke Landmacht, Ministerie van Defensie, Utrecht
  • Oproepkracht Pegasus Uitvaartzorg, Stein-Meerssen

onbezoldigd

  • Algemeen bestuurslid Vereniging Maastrichter Brigade, Historische Marechaussee, Maastricht
  • Vrijwilliger Voedselbank Limburg-Zuid, Stein
  • Vrijwilliger Stichting Erfgoed Stein, Stein