Edwin Kurstjens


Naam: E.G.C.J. (Edwin) Kurstjens

E-mail: e.kurstjens@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Montfort

Burgercommissielid

Fractie:

Ingezetenen / Waterbelang Limburg

Andere functies:

bezoldigd

  • Eigenaar Melkveebedrijf Kurstjens, Montfort
  • Regiobestuurder Limburgse Land- en Tuinbouwbond, Roermond

onbezoldigd

  • Bestuurder Rundvee studieclub Midden-Limburg