Weike Medendorp


Naam: drs. W. (Weike) Medendorp

E-mail: w.medendorp@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Maastricht

Fractie:

Ingezetenen / Water Natuurlijk

Andere functies:

bezoldigd

  • Regisseur Energietransitie Gemeente Maastricht

onbezoldigd

  • Voorzitter Stichting The Butterfly House