Ria Dielissen (M.M.)


Woonplaats: Grevenbicht

Fractie:

Geborgd / Natuurterreinen

Andere functies:

onbezoldigd

  • Bestuurslid Centrum voor Natuur- en MilieuEducatie de Rollen, Born
  • Bestuurslid Stichting Ontgrinden Nooit, Grevenbicht