Remy Sleijpen


Naam: drs. R.L.M. (Remy) Sleijpen, MBA

E-mail: r.sleijpen@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Hulsberg

Lid dagelijks bestuur

Portefeuille financiën / zuiveren

 • Programmering & financiën*

 • Kaders & ontwikkeling

 • Informatie (ICT)*

 • Zuiveren

 • Innovatie

 • DB Waterschapsbedrijf Limburg

 • Commissaris Verdygo

 • Unie Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (CBCF)

 • Het Waterschapshuis

 • Het Gegevenshuis

 • Aandeelhoudersvergadering Nederlandse Waterschapsbank

 • Schade afhandeling
 • Regionale Energietransitie Zuid

Fractie:

Ingezetenen / Waterbelang Limburg