Rein Dupont (R.E.W.M.)


Woonplaats: Oostrum

Fractie:

Ingezetenen / Waterbelang Limburg

Andere functies:

bezoldigd

 • Eigenaar Dupont Finance Support, Oostrum
 • Voorzitter PayCheckout Client Management Foundation Stichting

onbezoldigd

 • Lid Stuurgroep Ooijen-Wanssum
 • Lid Raad van Commissarissen Verdygo

 • Lid Commissie Waterkeringen (Unie van Waterschappen), Den Haag

 • Lid Stuurgroep Meer Maas Meer Venlo

 • Lid Stuurgroep Noordelijke Maasvallei

 • Lid Stuurgroep Zuidelijke Maasvallei, Maastricht

 • Lid Stuurgroep Lob van Gennep

 • Lid Stuurgroep POV Kabels en Leidingen

 • Lid Stuurgroep POV Gebiedseigen Grond