Paul Litjens (P.W.J.)


Woonplaats: Leunen

Fractie:

Geborgd / Ongebouwd

Andere functies:

bezoldigd

  • Directeur / eigenaar De Mukkenstal, Leunen
  • Ledenraadslid Rabobank Horst/Venray