Patrick van der Broeck


Naam: drs. ing. P.F.C.W. (Patrick) van der Broeck

E-mail: p.vanderbroeck@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Oirlo

Dijkgraaf

Portefeuille algemeen

  • Mens & Organisatie
  • Strategie & Communicatie
  • Crisisbeheersing
  • Handhaving
  • Klantcontact
  • Internationalisering

Andere functies

Onbezoldigd

  • Lid van de Raad van Advies van museum De Locht in Melderslo
  • Lid van de Advisory Board Van Hall Larenstein
  • Voorzitter Odapark (culturele instelling)
  • Bestuurslid Stichting tot bevordering van de kunst in Noord-Limburg