Patrick van der Broeck


Naam: drs. ing. P.F.C.W. (Patrick) van der Broeck

E-mail: p.vanderbroeck@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Oirlo

Dijkgraaf

Portefeuille algemeen

 • Mens & Organisatie
 • Strategie & Communicatie
 • Crisisbeheersing
 • Handhaving
 • Klantcontact
 • Internationalisering

Andere functies

Onbezoldigd

 • Lid van de Raad van Advies van museum De Locht in Melderslo
 • Lid van de Advisory Board Van Hall Larenstein
 • Voorzitter Odapark (culturele instelling)
 • Bestuurslid Stichting tot bevordering van de kunst in Noord-Limburg
 • Lid van Heerensociëteit Venray
 • Lid van Rotary Club Horst aan de Maas