Michel Bouts


Naam: ing. M.A.T.M. (Michel) Bouts

E-mail: m.bouts@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Urmond

Fractie:

Geborgd / Bedrijven

Andere functies:

bezoldigd

  • Directeur / eigenaar MIBO Installatietechniek, Urmond
  • Directeur / eigenaar MBO Holding BV, Urmond
  • Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Zuid-Oost locatie Roermond