Michel Bouts


Naam: ing. M.A.T.M. (Michel) Bouts

E-mail: m.bouts@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Urmond

Fractie:

Geborgd / Bedrijven

Andere functies:

bezoldigd

 • Directeur / eigenaar MIBO Installatietechniek, Urmond
 • Directeur / eigenaar MBO Holding BV, Urmond
 • Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Zuid-Oost locatie Roermond

onbezoldigd

 • Bestuurslid Lokale Omroep Stein
 • Lid Stuurgroep Bedrijfsvergelijkingen Unie van Waterschappen
 • Lid Raad van Commissarissen Verdygo BV

 • Lid Stuurgroep BROL

 • Lid Stuurgroep RES Zuid Limburg

 • Lid Stuurgroep Waterketen Limburg

 • Lid Stuurgroep Parkstad

 • Lid Stuurgroep Westelijke Mijnstreek

 • Lid Stuurgroep Waterpanel noord