Math Goossen


Naam: ing. M.J.L. (Math) Goossen

E-mail: m.goossen@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Melick

Fractie

BBB+ (BBB)

Functie

Lid algemeen bestuur

Andere functies bezoldigd

Geen

Andere functies onbezoldigd

  • Voorzitter Raad van Toezicht ABC Zorg, Echt-Susteren
  • Voorzitter Bond van Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers, afdeling Limburg, Doorn (Wessem)