Martin Wijnhoven (M.E.J.J)


Naam: M.E.J.J. (Martin) Wijnhoven

E-mail: m.wijnhoven@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Venray

Fractie

Ingezetenen / Waterbelang Limburg

Andere functies:

bezoldigd

  • Lid van de CDA steunfractielid in de gemeente Venray

onbezoldigd

  • ­    Bestuurslid CDA afdeling Venray
  • ­    Voorzitter KBO afdeling Venray
  • ­    Voorzitter KBO regio Horst-Venray
  • ­    Voorzitter Tennisclub Oostrum
  • ­    Bestuurslid Fietsvierdaagse Venray