Henk Stribos


Naam: H.L. (Henk) Stribos, QC

E-mail: h.stribos@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Weert

Fractie:

Ingezetenen / Waterbelang Limburg

Andere functies:

onbezoldigd

  • Penningmeester Stichting Financieel Beheer CDA Afdeling Weert, Weert
  • Fractiesecretaris Fractie CDA gemeenteraad, Weert
  • Leidinggevende (in vergunning) TC Boshoven, Weert
  • Voorzitter Groot St. Martinuskoor, Weert

Stribos