Har Frenken


Naam: H.E.G. (Har) Frenken

E-mail: h.frenken@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Neer

Lid dagelijks bestuur

Portefeuille Areaalbeheer / omgevingswet

 • Beheer & onderhoud Areaal
 • Data & monitoring/data op orde/ modellen
 • Peilbeheer
 • Omgevingswet
 • Renovatie en Asset programma/ investeringsprogramma
 • Projecten & Inkoop (watersysteem en waterketen)
 • WB 21 projecten (wateroverlast)
 • Limburgse Integrale Water Aanpak (LIWA)Centrale Regie Kamer (CRK)
 • Innovatie
 • Unie Commissie Watersystemen (CWS)plv lid
 • Unie Commissie Muskus- en Beverratten (CMB)
 • Unie Commissie BOOT (bestuurlijk overleg open teelt en veehouderij)
 • Versnelling Tafel Landbouw Nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen
 • Bestuurlijke Commissie Waterakkoord MLNBK (WATAK)

Fractie:

Geborgd / Ongebouwd

Andere functies:

bezoldigd

 • Directeur/eigenaar Terra Nara, Neer

onbezoldigd

 • Voorzitter Stichting Kwiebus en Kaatje, Neer
 • Vicevoorzitter Drumband Schutterij St. Sebastianus, Neer