Hans Verdellen


Naam: drs. H.J.W. (Hans) Verdellen

E-mail: h.verdellen@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Sevenum

Fractie:

Geborgd / Bedrijven

Andere functies:

bezoldigd

  • Directeur Public Profit B.V., Sevenum
  • Voorzitter Rekenkamer Gemeente Zwijndrecht
  • Lid Provinciale Rekenkamer Provincie Zeeland, Middelburg

onbezoldigd

  • Medewerker Zaerums Genieten, Sevenum