IJff (G)


E-mail: g.ijff@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Roermond

Fractie:

  • Ingezetenen / Water Natuurlijk

Functie

  • Lid algemeen bestuur

Andere functies bezoldigd

  • Eigenaar van Gerard IJff bestuurlijke advisering, Roermond

Andere functies onbezoldigd

  • ­   Voorzitter Speeltuinwerk Limburg, Roermond
  • ­   Voorzitter Programma Bepalend Orgaan ML5, Heythuysen