Gerard IJff (G.)


Woonplaats: Roermond

Fractie:

Ingezetenen / Water Natuurlijk

Andere functies:

onbezoldigd

  • Voorzitter Speeltuinwerk Limburg, Roermond
  • Lid Raad van Toezicht VIA VVV, Venlo
  • Voorzitter BIZ Binnenstad Roermond