Gaston Lemlijn


Naam: G.P.J. (Gaston) Lemlijn

E-mail: g.lemlijn@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Mheer

Fractie:

Geborgd / Ongebouwd

Andere functies:

bezoldigd

  • Vicevoorzitter Vakgroep Melkveehouderij Limburgse Land- en Tuinbouwbond, Roermond
  • Voorzitter Coöperatieve Vereniging Landschapsbeheer Mergelland, Gulpen
  • Bestuurslid Natuurrijk Limburg Zuid, Klimmen
  • Eigenaar Lemlijn Landbouwbedrijf, Mheer

onbezoldigd

  • Penningmeester Kerkbestuur St. Lambertus, Mheer