Elian Vanderheijden-Knops


Naam: E.H.M. (Elian) Vanderheijden-Knops

E-mail: e.knops@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Epen (Gulpen-Wittem)

Fractie:

Geborgd / Ongebouwd

Andere functies:

bezoldigd

  • Lid Actiegroep LEADER Zuid-Limburg (LAG)

onbezoldigd

  • Voorzitter Harmonie Internos, Epen
  • Lid van de werkgroep Epen Bronnenland van  Ondernemersvereniging Epen
  • Voorzitter Stichting Epen Bronnenland, Epen