Cyriel Drummen (C.F.B.)


Woonplaats: Sint Geertruid

Fractie:

Ingezetenen / Waterbelang Limburg

Andere functies:

bezoldigd

  • Leerkracht SBO De Horst, Echt

onbezoldigd

  • Bestuurslid Kerkbestuur Parochie Sint Gertrudis, Sint Geertruid
  • Secretaris CDA Eijsden-Margraten
  • Secretaris Stichting Sjef Hutsch, Sint Geertruid
  • Lid/muzikant Fanfare St. Gertrudis, Sint Geertruid