Waterschapsbelasting


Rioolwater zuiveren, bescherming tegen wateroverlast, de omgeving voorzien van voldoende water en zorgen voor natuurlijke beken. Allemaal noodzakelijke taken van het waterschap. Dat kost geld. Het waterschap heft waterschapsbelasting bij inwoners, grond- en huiseigenaren om de waterschapstaken te kunnen uitvoeren. De belasting wordt geind door de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

Eén belastingaanslag

De meeste inwoners van Limburg ontvangen één biljet van BsGW met een aanslag van de gemeentelijke belastingen gecombineerd met de waterschapsbelasting. Inwoners van de gemeenten Horst aan de Maas, Venray, Mook en Middelaar ontvangen de gemeentelijke belastingaanslag via de betreffende gemeente en de waterschapsaanslag van BsGW.

Er zijn twee soorten belastingen: de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing

Wanneer betaalt u de watersysteemheffing?

 • Woont u in het waterschapsgebied? Dan krijgt u een aanslag watersysteemheffing Ingezetenen.
 • Bent u eigenaar van een natuurterrein?  Dan ontvangt u een aanslag watersysteemheffing.
 • Bent u eigenaar van andere grond zoals een agrarisch perceel, bouwgrond of (verharde) weg? Dan ontvangt u een aanslag watersysteemheffing.
 • Bent u eigenaar van een gebouw zoals een woning of bedrijfspand? Dan ontvangt u een aanslag watersysteemheffing.

  De zuiveringsheffing

 • Woont u in het waterschapsgebied en loost u afvalwater? Dan hoort u tot de categorie Particulieren en krijgt u een aanslag zuiveringsheffing.
 • Bent u gebruiker van een bedrijfsruimte in het waterschapsgebied dat afvalwater loost? Dan hoort u tot de categorie Bedrijven en krijgt u een aanslag zuiveringsheffing.

Het is mogelijk dat u in meer dan één categorie valt.  Dan betaalt u voor alle categorieën belasting.

Hoe worden de belastingtarieven bepaald?

Ieder jaar stelt het Algemeen Bestuur van Waterschap Limburg een begroting vast. Hierin staat wat het waterschap in dat jaar gaat doen, wat de kosten zijn en wat dit betekent voor de belastingtarieven. Aan het einde van het jaar wordt in de jaarrekening verantwoord wat er is gedaan met het belastinggeld. De hoogte van de belasting is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Wat is BsGW

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (www.bsgw.nl)  is een zelfstandig samenwerkingsverband voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen en voor uitvoering van de wet WOZ. BsGW verzorgt de uitvoering van deze taken voor dertig Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg.


Vraag over waterschapsbelasting

Heeft u een vraag over de aanslag waterschapsbelasting die u heeft ontvangen? Op www.bsgw.nl vindt u alle informatie over:

 • soorten waterschapsheffing
 • tarieven
 • betalen
 • kwijtschelding
 • wijzigingen
 • te laat betalen

Gebruik dit formulier van BsGW om direct een vraag te stellen.

Contact met BsGW

Infolijn

(088) 842 04 20 (lokaal tarief)

Postadres

Postbus 1275
6040 KG ROERMOND

Bezoekadres

Kerkeveldlaan 2
6042 JX ROERMOND

Het BsGW-kantoor is geopend op maandag t/m donderdag van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 - 12.00 uur.  Voor een bezoek aan het kantoor adviseren wij u om eerst telefonisch contact op te nemen via (088) 842 04 20 (lokaal tarief). BsGW is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur.