Waterschapsbelasting


Rioolwater zuiveren, bescherming tegen wateroverlast, de omgeving voorzien van voldoende water en zorgen voor natuurlijke beken. Allemaal noodzakelijke taken van het waterschap. Dat kost geld. Het waterschap heft waterschapsbelasting bij inwoners, grond- en huiseigenaren om de waterschapstaken te kunnen uitvoeren. De belasting wordt geind door de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

Eén belastingaanslag

De meeste inwoners van Limburg ontvangen één biljet van BsGW met een aanslag van de gemeentelijke belastingen gecombineerd met de waterschapsbelasting. Inwoners van de gemeenten Horst aan de Maas, Venray, Mook en Middelaar ontvangen de gemeentelijke belastingaanslag via de betreffende gemeente en de waterschapsaanslag van BsGW.

Er zijn twee soorten belastingen: de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing

Wanneer betaalt u de watersysteemheffing?

  • Woont u in het waterschapsgebied? Dan krijgt u een aanslag watersysteemheffing Ingezetenen.
  • Bent u eigenaar van een natuurterrein?  Dan ontvangt u een aanslag watersysteemheffing.
  • Bent u eigenaar van andere grond zoals een agrarisch perceel, bouwgrond of (verharde) weg? Dan ontvangt u een aanslag watersysteemheffing.
  • Bent u eigenaar van een gebouw zoals een woning of bedrijfspand? Dan ontvangt u een aanslag watersysteemheffing.

    De zuiveringsheffing

  • Woont u in het waterschapsgebied en loost u afvalwater? Dan hoort u tot de categorie Particulieren en krijgt u een aanslag zuiveringsheffing.
  • Bent u gebruiker van een bedrijfsruimte in het waterschapsgebied dat afvalwater loost? Dan hoort u tot de categorie Bedrijven en krijgt u een aanslag zuiveringsheffing.

Het is mogelijk dat u in meer dan één categorie valt.  Dan betaalt u voor alle categorieën belasting.

Hoe worden de belastingtarieven bepaald?

Ieder jaar stelt het Algemeen Bestuur van Waterschap Limburg een begroting vast. Hierin staat wat het waterschap in dat jaar gaat doen, wat de kosten zijn en wat dit betekent voor de belastingtarieven. Aan het einde van het jaar wordt in de jaarrekening verantwoord wat er is gedaan met het belastinggeld. De hoogte van de belasting is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Wat is BsGW

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (www.bsgw.nl)  is een zelfstandig samenwerkingsverband voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen en voor uitvoering van de wet WOZ. BsGW verzorgt de uitvoering van deze taken voor 28 Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg.


Vraag over waterschapsbelasting

Heeft u een vraag over de aanslag waterschapsbelasting die u heeft ontvangen? Op www.bsgw.nl vindt u alle informatie over:

Stel uw vragen of regel uw belastingzaken via uw Persoonlijke Pagina op www.bsgw.nl.

Contact met BsGW

Infolijn

(088) 842 04 20 (lokaal tarief)

Postadres

Postbus 1275
6040 KG ROERMOND

Bezoekadres

Kerkeveldlaan 2
6042 JX ROERMOND

Het BsGW-kantoor is geopend op maandag t/m donderdag van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 - 12.00 uur.  Voor een bezoek aan het kantoor adviseren wij u om eerst telefonisch contact op te nemen via (088) 842 04 20 (lokaal tarief). BsGW is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur.

Gratis bezwaar tegen de WOZ-waarde

Via diverse media  verschijnen berichten over WOZ-bureaus en makelaars die namens u bezwaar kunnen maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde.

Hogere kosten voor gemeente en u als belastingbetaler

Het indienen van een bezwaar door een WOZ-bureau, heeft als consequentie dat dit voor de gemeente leidt tot hogere kosten dan wanneer u zélf bezwaar zou maken bij BsGW. Deze kosten, die betaald moeten worden aan de WOZ-bureaus, worden namelijk betaald uit de algemene middelen van BsGW en worden dus opgebracht door alle inwoners van gemeenten die bij BsGW zijn aangesloten. Deze kosten moeten uiteindelijk worden doorberekend in het belastingtarief.

BsGW helpt u gratis

Wij vragen u daarom ook om uw bezwaar rechtstreeks in te dienen bij BsGW. BsGW wil net als u graag dat de WOZ-waarde klopt. Zij hebben er geen enkel belang bij om de WOZ-waarde te hoog vast te stellen. Als blijkt dat zij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, passen zij deze graag voor u aan.

Eerst bellen, snel geholpen

BsGW adviseert om eerst even te bellen met 088-8420420. In gesprek met een van hun taxateurs kan uw vraag direct worden beantwoord of uw probleem snel worden opgelost. Stuurt u uw bezwaar liever in, doe dat dan vóór 15 april digitaal via de persoonlijke pagina op www.bsgw.nl. U ontvangt snel antwoord. Bezwaren die via post of via zogenaamde WOZ-bureaus worden ontvangen hebben een langere afdoeningstermijn en worden later beantwoord.