Nieuwsservice 30 mei 2024

Onderstaande berichten zijn recent gepubliceerd op de website van Waterschap Limburg.

Door natte weersomstandigheden is besloten de aanvraagperiode van de stimuleringsregeling te verlengen.

29-5-2024

Waterschap Limburg gaat aangifte doen van bedreiging tegen drie medewerkers en een bestuurslid.

27-5-2024

Tijdens een ontbijtsessie op 24 mei presenteerden MKB Limburg en programma WRL het draaiboek hoogwater voor bedrijven en instellingen.

27-5-2024

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft deze week een werkbezoek gebracht aan de locatie in Schinnen waar in april een rioolpersleiding brak.

24-5-2024

Vanuit het Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg is besloten 1 miljoen euro beschikbaar te stellen aan de Risk Factory Limburg-Noord.

24-5-2024

Vandaag is een belangrijke stap gezet in de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland met de ondertekening van een intentieovereenkomst voor de vernieuwing van de Pater Sangersbrug.

23-5-2024

Binnen onze projecten die gaan over water, beekbodem en oevers krijgt de leefomgeving van vissen extra aandacht. En het werkt, zo blijkt uit monitoring in de Geleenbeek bij Sittard en de Molenbeek van Lottum.

23-5-2024

Wilt u reageren op deze nieuwsbrief? Stuur ons een e-mail via communicatie@waterschaplimburg.nl

Uitschrijven? Gebruik onderstaande link.

Uitschrijven voor de nieuwsservice van Waterschap Limburg.