Nieuwsservice 6 juni 2024

Onderstaande berichten zijn recent gepubliceerd op de website van Waterschap Limburg.

Waterschap streeft naar duurzaam en toekomstbestendig watersysteem Latbeek

De afgelopen maanden heeft er een onderzoek plaatsgevonden om de kans op wateroverlast van de Geul in het Geulmondingsgebied te verkleinen.

5-6-2024

Waterschap Limburg gaat een vistrap aanleggen in de Vloedgraaf bij Millen/Sittard.

5-6-2024

Op 5 juni vieren wij Wereldmilieudag. Een mooi moment om de Kaderrichtlijn Water (KRW) in de schijnwerpers te zetten.

5-6-2024

Vanuit het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) zijn in 9 pilotgemeenten zogeheten Water Adviesteams opgericht.

4-6-2024

Het waterschap heeft de huidige regels voor het onttrekken van oppervlaktewater bijgesteld. De reden hiervoor zijn de ervaringen uit de langdurige droogteperioden in de afgelopen jaren.

4-6-2024

De maand mei was een van de natste maanden ooit in Limburg. Dit heeft geleid tot een groot aantal meldingen van inwoners en ondernemers met water gerelateerde vragen. Niet alleen het waterschap speelt een rol als waterbeheerder in Limburg, maar ook andere instanties. Hieronder leggen we uit wie waarvoor verantwoordelijk is.

30-5-2024

Altijd al een kijkje achter de hekken willen nemen op een bouwplaats van één van onze projecten? Dat kan! Op zaterdag 8 juni bent u van harte welkom tijdens de Dag van de Bouw in Steyl en Nieuw Bergen.

30-5-2024

Wilt u reageren op deze nieuwsbrief? Stuur ons een e-mail via communicatie@waterschaplimburg.nl

Uitschrijven? Gebruik onderstaande link.

Uitschrijven voor de nieuwsservice van Waterschap Limburg.