Nieuwsservice 1 februari 2024

Onderstaande berichten zijn recent gepubliceerd op de website van Waterschap Limburg.

Er is een nieuwe bewonersavond gepland voor de start van de projectverkenning van de Roggelsebeek en de Neerpeelbeek.

31-1-2024

Vorig jaar zijn er door de waterschappen meer muskus- en beverratten gevangen in Nederland dan in 2022.

29-1-2024

Wij gingen in gesprek met onze twee privacy-toppers.

26-1-2024

De vergunning die wij in 2020 hebben gegeven aan Chemelot, staat volop in de belangstelling.

20-3-2024

Wilt u reageren op deze nieuwsbrief? Stuur ons een e-mail via communicatie@waterschaplimburg.nl

Uitschrijven? Gebruik onderstaande link.

Uitschrijven voor de nieuwsservice van Waterschap Limburg.