Nieuwsservice 19 oktober 2023

Onderstaande berichten zijn recent gepubliceerd op de website van Waterschap Limburg.

Het waterschap wil de knelpunten opheffen om wateroverlast te beperken en waar mogelijk water op te vangen.

23-10-2023

Op donderdag 12 oktober kregen omwonenden van de Emmalaan in Valkenburg meer informatie over de plannen en uitvoering van het herstel van de kademuren en de brug bij hen in de buurt.

17-10-2023

Vrijdag 13 oktober is de jaarlijkse najaarsinspectie afgerond. Bij deze inspectie wordt de toestand van de waterkeringen in kaart gebracht. Alle 28 inspecteurs zijn druk bezig geweest met de controle van in totaal zo’n 195 km aan dijken.

17-10-2023

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan een plan voor de Castenrayse Vennen. Het gebied is nu weer officieel van Castenray en omgeving.

13-10-2023

Het waterschap gaat een deel van de Geleenbeek tussen Oud-Roosteren tot aan de A2 herinrichten om wateroverlast te beperken in Oud-Roosteren.

12-10-2023

Als afsluiting van deze speciale week hebben wij samen met onze partners, waaronder van het Interreg-project Marhetak, een oefendag georganiseerd.

23-10-2023

Waterschap Limburg start vrijdag 13 oktober met een baggerproject bij de Roer, tussen de Bisschop Lindanussingel en de ECI-centrale.

12-10-2023

Wil je reageren op deze nieuwsbrief? Stuur ons een email via communicatie@waterschaplimburg.nl

Uitschrijven? Gebruik onderstaande link.

Uitschrijven voor de nieuwsservice van Waterschap Limburg.