Nieuwsservice 2 november 2023

Onderstaande berichten zijn recent gepubliceerd op de website van Waterschap Limburg.

Groene overlaat in Roermond onderdeel van integrale studie naar werking van Maas, Roer én Hambeek.

31-10-2023

In de laatste drie maanden heeft het meer dan gemiddeld geregend. Ook deze week krijgen we de nodige neerslag.

31-10-2023

Keuzes maken over ruimtegebruik is noodzakelijk.

30-10-2023

Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat gaan de beekmonding van de Hemelbeek herinrichten om te voldoen aan de KRW.

27-10-2023

Tijdens het Bestuurlijk Waterpaneloverleg van donderdag 26 oktober is het vernieuwde samenwerkingsverband tussen de convenantpartners van Waterpanel Noord getekend.

26-10-2023

De vuilvang in rivier de Niers is verouderd en is toe aan vervanging.

26-10-2023

Op woensdag 25 oktober overhandigde gedeputeerde Michael Theuns, bestuurlijk voorzitter van WRL, de draaiboeken aan het Limburgs Museum en Monumentenwacht Limburg.

26-10-2023

Collega Rimko Nijsten is een van de vele collega's die een gastles verzorgt vanuit het waterschap op een basisschool tijdens de Week van Ons Water.

25-10-2023

In september en oktober werden er inloopmomenten georganiseerd in de deelgebieden van gebiedsontwikkeling Vierwaarden. Dit project gaat aan de slag met dijkversterking, rivierverruiming, aanleg van natuur en recreatieve ontwikkeling in Venlo-Noord, Velden, Arcen, Lottum en Grubbenvorst.

25-10-2023

De partners in de Schone Maaswaterketen willen de waterkwaliteit van de Maas en het stroomgebied verbeteren. Ook Waterschap Limburg doet mee.

24-10-2023

Het waterschap wil de knelpunten opheffen om wateroverlast te beperken en waar mogelijk water op te vangen.

23-10-2023

Als afsluiting van deze speciale week hebben wij samen met onze partners, waaronder van het Interreg-project Marhetak, een oefendag georganiseerd.

23-10-2023

Wilt u reageren op deze nieuwsbrief? Stuur ons een e-mail via communicatie@waterschaplimburg.nl

Uitschrijven? Gebruik onderstaande link.

Uitschrijven voor de nieuwsservice van Waterschap Limburg.