Mei 2024

Onderstaande berichten zijn het laatste nieuws van de afgelopen maand uit uw gekozen gemeente(s).

Een toekomstbestendige keersluis die zorgt voor een hoogwaterveilig achterland. Dat is het uitgangspunt van de maatregelen die het project Lob van Gennep treft voor de kering bij Mook.

Het project Lob van Gennep sprak recent met diverse belangenorganisaties over de opgave voor groencompensatie in het gebied.

Op 25 april jl. werden het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan van Roerdelta fase 2 en 3 officieel vastgesteld door de gemeenteraad. Het plan is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen Roerdelta Ontwikkelingsmaatschappij BV (RDOM), KCAP, Waterschap Limburg en de gemeente Roermond. Op 20 juni organiseert waterschap Limburg een informatiebijeenkomst.

Altijd al een kijkje achter de hekken willen nemen van de bouwplaats in Steyl-Maashoek? Dat kan: op zaterdag 8 juni bent u van harte welkom tijdens de Dag van de Bouw.

Op 22 april heeft het projectteam samen met gemeente Bergen een bewonersbijeenkomst georganiseerd voor het deelgebied Oud Well-Midden. Tijdens deze bijeenkomst is een toelichting gegeven op het concept schetsontwerp voor de herinrichting van het pleintje en de gezamenlijke ambitie om tot een goede oplossing te komen voor het parkeren.

Er is een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid over de digitale werkatlas. Hiervoor hebben 157 deelnemers van het tevredenheidspanel een enquête ontvangen.

De uitvoering van dijkversterking Belfeld staat gepland voor 2024 en 2025. Maar voordat buiten de grote werkzaamheden voor de dijkversterking kunnen worden uitgevoerd, werkt aannemerscombinatie MaaSamen eerst het ontwerp verder uit.

Op 23 en 24 april organiseerde Waterschap Limburg samen met de gemeente Beek inwonersbijeenkomsten om wateroverlast in en rondom Beek, Neerbeek en Spaubeek aan te pakken.

In juni 2023 is het Programma Baarlo – Hout-Blerick (met daarin een voorkeursalternatief) vastgesteld. Hiermee is de verkenningsfase afgerond. De vaststelling van het Programma is een belangrijke stap in het verder beschermen van de inwoners van Baarlo en Hout-Blerick tegen hoog water, het ontwikkelen van aantrekkelijk landschap en natuur en het bereiken van economische structuurversterking. We zitten nu in de planuitwerkingsfase.

Op 13 mei heeft een inloopspreekuur plaatsgevonden in de keet in Buggenum. Enkele bewoners hebben hier gebruik van gemaakt en vragen gesteld over onder andere de loop van het dijktracé.

Op dinsdag 25 juni vindt een inloopbijeenkomst plaats over dijkversterking Buggenum. U bent van harte welkom.

Voor het kunnen vervangen van het riool zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd waaronder het aanleggen van een tijdelijk fietspad ter hoogte van de Kerkstraat. Dit fietspad is deze week in gebruik genomen. Hierdoor kan de aannemer komende week starten met het vervangen van het riool. 

Dijkzone Alliantie Nieuw Bergen zet de hekken open op 8 juni tijdens de Dag van de Bouw. U kunt een kijkje komen nemen op het bouwterrein en uitleg krijgen over de werkzaamheden. De mensen van de aannemer en het waterschap leiden u graag rond over de bouwplaats en vertellen u meer over de werkzaamheden van de dijkversterking. In de bouwkeet vindt u meer informatie en foto’s van het werk.

Waterschap Limburg en de gemeente Beek slaan de handen ineen om de wateroverlast in en rondom Beek, Neerbeek en Spaubeek aan te pakken. Door klimaatverandering veroorzaken hoosbuien steeds vaker wateroverlast in het gebied. Op 10 april werd de intentieovereenkomst getekend door wethouder Rob Schwillens en bestuurder Josette Van Wersch.

Na de feestelijke oplevering van de realisatie van project ‘Polder Griendtsveen’ eind vorig jaar, nemen we nu de laatste loodjes onder de loep.

Wilt u reageren op deze nieuwsbrief? Stuur ons een e-mail via communicatie@waterschaplimburg.nl

Uitschrijven? Gebruik onderstaande link.

Uitschrijven voor de nieuwsbrief van Waterschap Limburg.