Juni 2024

Onderstaande berichten zijn het laatste nieuws van de afgelopen maand uit uw gekozen gemeente(s).

Woensdag 8 mei bracht gedeputeerde Theuns van de Provincie Limburg een bezoek aan het projectgebied.

In de afgelopen maanden zijn er diverse keukentafelgesprekken en spreekuren met inwoners van Well. Ook is er overleg geweest met de omgevingswerkgroep. Lees er meer over in deze nieuwsbrief.

Woensdag 26 juni organiseert het projectteam Lob van Gennep een inloopbijeenkomst in Milsbeek. Tussen 19.00 en 21.00 uur bent u van harte welkom in het Trefpunt, Kerkstraat 31 in Milsbeek.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 21 mei het ontwerp-projectbesluit voor de keersluis bij Mook vastgesteld.

Tijdens een tweetal bijeenkomsten in Ottersum en Milsbeek dacht het projectteam Lob van Gennep samen met een groep genodigden uit de directe omgeving na over hoe we het gebied aantrekkelijker kunnen maken voor wie er woont, werkt en recreƫert.

Op zaterdag 8 juni brachten ruim 200 geĆÆnteresseerden een bezoek aan de bouwplaats in Steyl.

De afgelopen periode was het mogelijk om te reageren om de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van gebiedsontwikkeling Vierwaarden. Veel inwoners en andere betrokkenen hebben de moeite genomen om de NRD te lezen en te reageren. We zijn blij met deze betrokkenheid en nemen nu de tijd om alle reacties zorgvuldig te bekijken en beantwoorden.

Nu het definitieve plan is vastgesteld start de tweede inzagetermijn. Bij juiste afronding van de procedures kan het waterschap aan de slag met verbeteren van de afstroming.

Voor het project Dijkversterking en -verlegging en het project Kwelgeulen zijn de Kennisgevingen gisteren in de Staatscourant gepubliceerd.

Wilt u reageren op deze nieuwsbrief? Stuur ons een e-mail via communicatie@waterschaplimburg.nl

Uitschrijven? Gebruik onderstaande link.

Uitschrijven voor de nieuwsbrief van Waterschap Limburg.