April 2024

Onderstaande berichten zijn het laatste nieuws van de afgelopen maand uit uw gekozen gemeente(s).

Om de waterveiligheid en de ruimtelijke kwaliteit van de noordelijke Maasvallei te verbeteren, werken gemeenten Horst aan de Maas en Venlo, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en het Rijk samen aan project Vierwaarden. Van vrijdag 19 april t/m donderdag 30 mei 2024 gaat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van gebiedsontwikkeling Vierwaarden ter inzage.

Het project Lob van Gennep heeft ingenieursbureau Nebest opdracht verleend voor het uitvoeren van een onderzoek bij de schoorsteen van de voormalige steenfabriek in Milsbeek.

Op donderdag 21 maart organiseerde het projectteam Lob van Gennep een informatieve avond voor raads- en burgerraadsleden van de gemeente Gennep.

Alle projecten die we uitvoeren binnen het Hoogwaterbeschermings-programma van Waterschap Limburg doorlopen 3 fases: de verkenningsfase, de planuitwerkingsfase en de realisatiefase. Het project Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well zit momenteel volop in de planuitwerkingsfase. Dit betekent dat we in deze fase het in 2023 vastgestelde voorkeursalternatief (VKA) uitwerken tot een Voorlopig Ontwerp (VO).

Nu het VO1 door de stuurgroep is vastgesteld, hebben we deze ontwerpen ook verwerkt in de digitale werkatlas. U kunt in de werkatlas rustig per deelgebied bekijken welke keuzes er zijn gemaakt.

Op 25 maart en 2 april organiseerden we (aan beide zijden van de Maas) twee informatieavonden om de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) toe te lichten en hoe geïnteresseerden hierop kunnen reageren.

De werkzaamheden in Steyl - Maashoek gaan onverminderd door. Zo wordt er volop beton gestort. Zo is in februari de werkvloer gestort en is afgelopen weken gewerkt aan de natuur inclusieve poorten.

Waterschap Limburg en de gemeente Beek slaan de handen ineen om de wateroverlast in en rondom Beek, Neerbeek en Spaubeek aan te pakken. Door klimaatverandering veroorzaken hoosbuien steeds vaker wateroverlast in het gebied. Op 10 april werd de intentieovereenkomst getekend door wethouder Rob Schwillens en bestuurder Josette Van Wersch.

Op dinsdagavond 2 april jongstleden is de omgevingswerkgroep Thorn - Wessem op uitnodiging van Waterschap Limburg bij elkaar gekomen. De aanwezige leden zijn bijgepraat over de huidige stand van zaken voor zowel de dijkversterking als de beekverlegging.

De conditionerende onderzoeken zijn gestart. Dit betreft onder andere een onderzoek naar de flora en fauna in het gebied, het onderzoeken van de kwaliteit van de bodem en het meten van het waterpeil.

In de komende periode zal de Lindenlaan doodlopend worden gemaakt. Gemotoriseerd verkeer naar de Lindenlaan is alleen bereikbaar vanaf de Daem van Kekenstraat ter hoogte van de ovonde.

Van januari tot en met maart 2024 zijn de zogenaamde conditionerende veldonderzoeken uitgevoerd. Dit betrof een archeologisch booronderzoek naar de prehistorie, een milieukundig onderzoek om de bodemkwaliteit te bepalen en nader geotechnisch onderzoek om de samenstelling en sterkte van de ondergrond te bepalen.

Wilt u reageren op deze nieuwsbrief? Stuur ons een e-mail via communicatie@waterschaplimburg.nl

Uitschrijven? Gebruik onderstaande link.

Uitschrijven voor de nieuwsbrief van Waterschap Limburg.