Nieuwsbrief per gemeente 13 december 2023

Onderstaande berichten zijn recent gepubliceerd op de website van Waterschap Limburg.

Dat wateroverlast een thema is dat ook leeft bij de grondeigenaren in de gemeente Voerendaal werd tijdens deze informatiebijeenkomst wel duidelijk. Op 21 september jl. organiseerden de gemeente en het Waterschap een informatieavond in café Keulen in Klimmen.

Vrijdag 10 november hebben we samen met gemeente Sittard-Geleen een bijpraatmoment georganiseerd in Einighausen. Hier konden inwoners terecht met vragen over het project en bijgepraat worden over de stand van zaken.

Door intensieve samenwerking kan de waterhuishouding in Griendtsveen nu beter worden beheerd.

Voor de dijkversterking, - dijkverlegging en beekherstel in Arcen zijn verschillende plannen opgesteld. Deze plannen, die nodig zijn om de benodigde vergunningen te verkrijgen, liggen van 7 december 2023 tot en met 17 januari 2024 ter inzage.

Wil je reageren op deze nieuwsbrief? Stuur ons een email via communicatie@waterschaplimburg.nl

Uitschrijven? Gebruik onderstaande link.

Uitschrijven voor de nieuwsbrief van Waterschap Limburg.