Onderzoek naar samenstelling van slib in de Roer

Gepubliceerd op 16 november 2022

Werkzaamheden Roer

Bij een gedeelte van de Roer (tussen de sluisdeuren aan de Bisschop Lindanussingel en de stuw bij Groot Hellegat) legt Waterschap Limburg vanaf 17 november de beek droog. Dit doen we om diverse gegevens te verzamelen over het slib in de Roer.

Bescherming vissoorten en data verzamelen

We leggen een stuk van de Roer grotendeels droog. Zo kunnen we slib uit de beek bemonsteren en dit onderzoeken. Door het droogleggen van het slib in de beek kan er voor een korte periode stankoverlast ontstaan.

Gunstige omstandigheden

Op dit moment zijn er een aantal gunstige omstandigheden om werkzaamheden uit te voeren aan dit stuk van de Roer. De ECI centrale is niet in werking, er is weinig visoptrek, de weersomstandigheden zijn gunstig en de afvoer van de Roer is goed. We willen dit daarom uitvoeren voordat de winterperiode gaat beginnen.

Planning werkzaamheden

We starten vanaf 17 november met de werkzaamheden, zolang de weersomstandigheden optimaal blijven en de waterafvoer blijft zoals we verwachten. Mochten deze factoren veranderen dan verplaatsen we de werkzaamheden naar 2023. De omgeving wordt hierover geïnformeerd.

Meer informatie

Op de projectpagina is meer informatie te vinden over de werkzaamheden.