Waterschapsverordening en Onderhoudsregeling ter inzage


beregenen

Op dit moment staan de regels van Waterschap Limburg in de Keur met bijbehorende Uitvoeringsregels. Omdat de nieuwe Omgevingswet naar verwachting op 1 januari 2022 in werking treedt, moeten waterschappen hun regelgeving over de fysieke leefomgeving samenbrengen in één regeling.

Deze regeling wordt ook wel de Waterschapsverordening genoemd en vervangt de huidige Keur.

De Waterschapsverordening past volledig binnen de standaarden van het nieuwe digitale stelsel van de Omgevingswet. Daarnaast mogen de regels over onderhoud niet meer in de Waterschapsverordening staan. Waterschap Limburg heeft daarom een aparte Onderhoudsregeling opgesteld.

Op 2 maart 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg de ontwerpen van de nieuwe Waterschapsverordening en Onderhoudsregeling vastgesteld. Voordat wij deze regelingen ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur voorleggen, wordt eerst de gelegenheid geboden om zienswijzen in te dienen. Dit betekent dat wij graag uw mening horen over de stukken.

De Waterschapsverordening en Onderhoudsregeling liggen van 16 maart 2021 tot en met 26 april 2021 ter inzage.

Meer informatie over deze regelingen en hoe u kunt reageren vindt u hier.