Blauwalg in zwemvijver Kasteelse bossen

Gepubliceerd op 26 december 2020

iStock-840431590

Er zijn blauwalgen aangetroffen in de zwemvijver Kasteelse bossen bij Horst. Blauwalgen kunnen bij aanraking of inname bepaalde gezondheidsklachten veroorzaken bij mens en dier. Daarom adviseren wij contact met het water te vermijden.

Wat zijn blauwalgen

Blauwalgen of blauwwieren zijn cyanobacteriën die eruit zien als wier. Blauwalgen zitten van nature in elk oppervlaktewater, maar bij hoge temperaturen kunnen de blauwalgen tot bloei komen en blauw-groene en/of rode drijflagen vormen. Wanneer mensen of dieren in contact komen met water waarin veel toxische blauwalgen voorkomen, kunnen zij daarvan gezondheidsklachten ondervinden. Deze klachten zijn jeuk, huiduitslag, maagdarmklachten, hoofdpijn, oog- en oorpijn, afnemende activiteit, duizelig, ademhalingsproblemen en kramp. De waterschappen adviseren dan ook om contact met water, waarin zich drijflagen bevinden. te vermijden. Dit geldt overigens ook voor huisdieren. Bij onverhoopt contact wordt geadviseerd de betreffende lichaamsdelen goed af te spoelen.